Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Novější 1 3

Předškoláci ve škole

Datum konání: 17. 6. 2021

Letošní zápis do 1. ročníku byl bez přítomnosti dětí, ale školu na nečisto jsme si ve čtvrtek 17. června hezky užili.
m_DSC03812.JPGVíce foto najdete ve fotogalerii.


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 18. 6. 2021 6:30
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Předškoláci v lavici aneb škola nanečisto

Datum konání: 17. 6. 2021

m_předškoláci 2021 (2).jpg


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 14. 6. 2021 20:56
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Oslava Dne dětí se vydařila

Datum konání: 12. 6. 2021

V rámci oslav Dne dětí se v sobotu 12. června 2021 objevil v pivínském parku cirkus. Zpočátku to vypadalo, že prudký déšť zkazí pečlivě připravovanou akci. Ale členové výboru SRPŠ to mají nahoře zřejmě dobře zařízené, protože po bouřce se ukázalo sluníčko a oslava mohla začít. Pod taktovkou paní Verbické a její sehrané skupiny obětavých spolupracovníků toho bylo připraveno pro děti opravdu hodně:

 • 16 stanovišť se soutěžemi (provazochodec, házení míčků klaunovi, chůze na chůdách, točení hula hop kruhem, chůze po žhavém uhlí, krocení tygra na překážkové dráze, žonglování, vzpírání činky, krmení opic, drezúra koní, skládání puzzle, jízda na koloběžce, střelba ze vzduchovky, vrhání šipek na balonky, jízda na slonovi)
 • workshop, při kterém žongléři učili děti žonglovat
 • nafukovací hrad
 • malování na obličej
 • cukrová vata
 • na kolo štěstí (úžasně ho vymyslel a vyrobil pan Verbický) dohlížela  paní Omachlíková
 • jízdu na voze taženém krásně ozdobenými koníky zajistil pan Sedlák
 • show šaška Vikiho, se kterým si děti zasoutěžily a zatancovaly
 • závěrečná diskotéka s panem Šišmou, který děti skvěle zabavil

Velkých i malých návštěvníků se i přes počáteční nepřízeň počasí nakonec sešlo docela dost. Paní učitelky rozdaly celkem u vchodu 95 soutěžních kartiček.
Na každé takové akci je potřeba dobré jídlo a pití. O to se postarala skupina rodičů ve složení: paní Vojtášková, Mlčochová, Verbická, Štětařová, Kutáčková, pan Zavadil, manželé Šišmovi a přítel školy pan Žondra. A když se to vše zamíchalo dohromady, vznikla pěkná oslava Dne dětí. Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli s přípravou této zdařilé akce a také děkujeme obci Pivín a všem sponzorům za projevenou podporu.

m_DSC03775.JPGVíce fotografií najdete ve fotogalerii


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 14. 6. 2021 20:54
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Oslava Dne dětí 12. června 2021

Datum konání: 12. 6. 2021

m_Dětský den Pivín 2021.jpg


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 10. 6. 2021 19:23
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Hmyzí hotel pro broučky

Datum konání: 8. 6. 2021

m_DSC00112.JPGDěti ze školní družiny vyráběly v úterý 8. června 2021 Hotel pro broučky. Více informací ve fotogalerii.

 


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 10. 6. 2021 19:22
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Den dětí 1. června 2021

Datum konání: 1. 6. 2021

Srdečné přání od nás letí, ať si užíváte Den dětí !
m_DSC03558.JPG

m_DSC03556.JPG


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 2. 6. 2021 21:42
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Čarodějnická škola

Datum konání: 30. 4. 2021

m_DSC03498.JPG

V pátek 30. dubna se slétli v naší škole malí čarodějové a čarodějnice. Více foto najdete ve fotogalerii.


Autor: Květoslava Žondrová Publikováno 6. 5. 2021 12:41
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Po stopách Velikonoční stezky

Datum konání: 28. 4. 2021

m_DSC03281.JPG

Ve středu jsme se vydali po stopách Velikonoční stezky. Více foto najdete ve fotogalerii.


Autor: Květoslava Žondrová Publikováno 6. 5. 2021 12:38
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Návod pro rodiče na rezervaci PCR testů

Datum konání: 9. 4. 2021

Přiložený návod slouží k představení možností registrace k RT-PCR vyšetření, ke kterému se dané osoby po vystavení žádanky hlásí samy.

Návod pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky a studenty k registraci na konfirmační PCR testy.pdf

priloha_893279982_2_Návod k registraci k PCR_Reservatic.pdf

 


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 9. 4. 2021 18:16
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Návrat žáků od 12. dubna 2021 do školy

Datum konání: 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je umožněna od pondělí 12. dubna 2021 osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ ve škole.

Přítomnost na prezenční výuce ve škole je podmíněna účastí žáka na antigenním testování, které se bude provádět tzv. samoodběrem 2 krát týdně v pondělí a čtvrtek.

VSTUP DO BUDOVY

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy. Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v odůvodněných případech. Doporučujeme schůzku si předem telefonicky domluvit.
 • Ranní vstup do budovy bude probíhat podle následujícího harmonogramu
  6.45 – 7.00 hodin - nástup žáků do ranní školní družiny s následným testováním (pondělí, čtvrtek).
  7. 30 hodin - budou vpuštěni žáci 1. - 3. ročníku 
  7. 40 hodin - budou vpuštěni žáci 5. ročníku 
 • Žádáme Vás, o dodržení PŘESNÉHO času, aby testování trvalo co nejkratší dobu a mohli jsme se věnovat výuce. 
 • Žákům docházejícím na ranní doučování (mimo testovací dny) bude vstup umožněn podle pokynů vyučující. 
 • U vchodu bude provedena vizuální kontrola žáků, případně změřena teplota. Vstupující osoby provedou u vchodu dezinfekci rukou. Následně žáci odchází do určených šaten a poté do družiny nebo do svých tříd. 
 • Na provoz škol a školských zařízení se vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 – dezinfekce, rozestupy, větrání
 • Povinností je nošení roušek (zdravotnická obličejová maska, ne látková) ve všech prostorách školy i ve třídách během vyučování. Zajistěte prosím, aby děti měly 2 – 3 roušky (podle délky pobytu ve škole).

 TESTOVÁNÍ

 • Testování žáků bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování v jednotlivých třídách (příp. v ranní družině).
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování nezúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na prezenčním vzdělávání. Škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, ale nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání.
 • Podrobnější informace k testování a návod k testování bude zaslán v příloze.

VÝUKA

 • Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, omezena bude opět hudební výchova a tělesná výchova.
 • Vždy po příchodu do třídy (ze šatny, případně z jiné učebny) si žáci umyjí ruce mýdlem, případně provedou dezinfekci (sprej nebo gel).
 • O přestávkách se žáci nebudou zbytečně zdržovat mimo svoji třídu.
 • Bude zařazeno pravidelné větrání během hodiny a o přestávkách.
 • V závislosti na počasí bude zařazen pobyt venku.
 • Žáci 1. - 3. ročníku vytvoří jednu homogenní skupinu – hlavní vyučovací předměty budou mít samostatně, výchovy spojené. Žáci 5. ročníku vytvoří druhou homogenní skupinu.
 • Naší snahou bude, aby se skupiny ve škole nepotkávaly a v případě výskytu pozitivního žáka šla do karantény pouze jedna skupina.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Provoz školní družiny bude zajištěn pouze pro žáky 1. – 3. ročníku (jedna homogenní skupina) za dodržování hygienických pravidel.
 • Provoz družiny je do 15.50 hodin. Docházející žáci budou automaticky opět přihlášeni. Pokud nebudete mít zájem o družinu nebo budete chtít změnit čas příchodu a odchodu, napište do deníčku.

STRAVOVÁNÍ

 • Stravování bude zajištěno od pondělí 12. 4. 2021. Stravující se žáci jsou automaticky přihlášení. Pokud nemáte zájem o stravování, je třeba se odhlásit ve školní stravovně MŠ Pivín (582 384 299).
 • Z důvodu zajištění homogenity skupin budou žáci chodit na obědy ve dvou intervalech (11. 45 hodin 1. – 3. ročník, 12. 35 hodin 5. ročník)

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19 nebo pozitivity testu

 • Vstup do budovy nebude umožněn osobám s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu, nebo pokud bude test pozitivní a není přítomen zákonný zástupce žáka, bude neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí. Žák bude do doby vyzvednutí v izolaci.
 • V případě, že se příznaky objeví během dne, bude žák izolován a zákonný zástupce žáka neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí.

 Veškeré informace o testování připravilo MŠMT na stránce: https://testovani.edu.cz/

Na naše žáky a pravidelnou výuku se už těšíme. Do dalších dnů Vám přeji pevné zdraví, pohodu, trpělivost a dobrou náladu 

V Pivíně 9. dubna 2021                                                                                       Květoslava Žondrová, ředitelka školy

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

testovani-letak-singclean.pdf

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf

 


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 9. 4. 2021 14:04
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1 3