Drobečková navigace

Úvod > Škola > Naše škola

Naše škola

Základní škola Pivín, Pivín 170 je málotřídní škola se třemi třídami 1. – 5. ročníku. Zřizovatelem školy je Obec Pivín.
Škola nabízí pěkné prostředí pro vzdělávání a zájmovou činnost. Kromě moderního vybavení učeben mají žáci k dispozici zahradu s víceúčelovým hřištěm, posezení pod altánem, které bývá využíváno také jako letní učebna. Děti mohou za příznivého počasí trávit velkou přestávku na zahradě školy. Z bývalé hospodářské budovy na školním dvoře byla vybudována učebna výtvarné výchovy a keramická dílna.
Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „ Škola pro život“.
Naším cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování sebeúcty a zodpovědnosti. Snažíme se vytvářet školu, kde se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé. S dětmi připravujeme během školního roku řadu akcí, žáci navštěvují divadelní představení, výstavy, muzea, výlety, absolvují každoročně školu v přírodě a plavecký výcvik, připravují vystoupení pro veřejnost a tradiční dětský karneval.
Klademe důraz na:

 • bezpečné prostředí podněcující zájmy a aktivitu dětí
 • partnerské vztahy mezi učitelem, žákem a rodiči
 • rozvoj osobnosti dětí
 • vzájemné respektování
 • využití kladného hodnocení a sebehodnocení
 • rozvoj spolupráce a komunikace
 • smyslové a prožitkové učení
 • propojení školy se životem
 • zdravý životní styl

Nabízíme:

 • rodinné prostředí s nižším počtem dětí ve třídě
 • výuku anglického jazyka od prvního ročníku
 • vyučování s využitím interaktivních tabulí
 • sportovní a estetické kroužky
 • letní školu v přírodě
 • školní výukové projekty, akce a slavnosti
 • otevřenost vůči dětem, rodičům a všem, kteří mají o nás a naši práci zájem