Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 7 12 18

Návod pro rodiče na rezervaci PCR testů

Datum konání: 9. 4. 2021

Přiložený návod slouží k představení možností registrace k RT-PCR vyšetření, ke kterému se dané osoby po vystavení žádanky hlásí samy.

Návod pro zákonné zástupce žáků a zletilé žáky a studenty k registraci na konfirmační PCR testy.pdf

priloha_893279982_2_Návod k registraci k PCR_Reservatic.pdf

 


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 9. 4. 2021 18:16
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Návrat žáků od 12. dubna 2021 do školy

Datum konání: 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je umožněna od pondělí 12. dubna 2021 osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ ve škole.

Přítomnost na prezenční výuce ve škole je podmíněna účastí žáka na antigenním testování, které se bude provádět tzv. samoodběrem 2 krát týdně v pondělí a čtvrtek.

VSTUP DO BUDOVY

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy. Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v odůvodněných případech. Doporučujeme schůzku si předem telefonicky domluvit.
 • Ranní vstup do budovy bude probíhat podle následujícího harmonogramu
  6.45 – 7.00 hodin - nástup žáků do ranní školní družiny s následným testováním (pondělí, čtvrtek).
  7. 30 hodin - budou vpuštěni žáci 1. - 3. ročníku 
  7. 40 hodin - budou vpuštěni žáci 5. ročníku 
 • Žádáme Vás, o dodržení PŘESNÉHO času, aby testování trvalo co nejkratší dobu a mohli jsme se věnovat výuce. 
 • Žákům docházejícím na ranní doučování (mimo testovací dny) bude vstup umožněn podle pokynů vyučující. 
 • U vchodu bude provedena vizuální kontrola žáků, případně změřena teplota. Vstupující osoby provedou u vchodu dezinfekci rukou. Následně žáci odchází do určených šaten a poté do družiny nebo do svých tříd. 
 • Na provoz škol a školských zařízení se vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 – dezinfekce, rozestupy, větrání
 • Povinností je nošení roušek (zdravotnická obličejová maska, ne látková) ve všech prostorách školy i ve třídách během vyučování. Zajistěte prosím, aby děti měly 2 – 3 roušky (podle délky pobytu ve škole).

 TESTOVÁNÍ

 • Testování žáků bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování v jednotlivých třídách (příp. v ranní družině).
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování nezúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na prezenčním vzdělávání. Škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, ale nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání.
 • Podrobnější informace k testování a návod k testování bude zaslán v příloze.

VÝUKA

 • Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, omezena bude opět hudební výchova a tělesná výchova.
 • Vždy po příchodu do třídy (ze šatny, případně z jiné učebny) si žáci umyjí ruce mýdlem, případně provedou dezinfekci (sprej nebo gel).
 • O přestávkách se žáci nebudou zbytečně zdržovat mimo svoji třídu.
 • Bude zařazeno pravidelné větrání během hodiny a o přestávkách.
 • V závislosti na počasí bude zařazen pobyt venku.
 • Žáci 1. - 3. ročníku vytvoří jednu homogenní skupinu – hlavní vyučovací předměty budou mít samostatně, výchovy spojené. Žáci 5. ročníku vytvoří druhou homogenní skupinu.
 • Naší snahou bude, aby se skupiny ve škole nepotkávaly a v případě výskytu pozitivního žáka šla do karantény pouze jedna skupina.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Provoz školní družiny bude zajištěn pouze pro žáky 1. – 3. ročníku (jedna homogenní skupina) za dodržování hygienických pravidel.
 • Provoz družiny je do 15.50 hodin. Docházející žáci budou automaticky opět přihlášeni. Pokud nebudete mít zájem o družinu nebo budete chtít změnit čas příchodu a odchodu, napište do deníčku.

STRAVOVÁNÍ

 • Stravování bude zajištěno od pondělí 12. 4. 2021. Stravující se žáci jsou automaticky přihlášení. Pokud nemáte zájem o stravování, je třeba se odhlásit ve školní stravovně MŠ Pivín (582 384 299).
 • Z důvodu zajištění homogenity skupin budou žáci chodit na obědy ve dvou intervalech (11. 45 hodin 1. – 3. ročník, 12. 35 hodin 5. ročník)

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19 nebo pozitivity testu

 • Vstup do budovy nebude umožněn osobám s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu, nebo pokud bude test pozitivní a není přítomen zákonný zástupce žáka, bude neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí. Žák bude do doby vyzvednutí v izolaci.
 • V případě, že se příznaky objeví během dne, bude žák izolován a zákonný zástupce žáka neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí.

 Veškeré informace o testování připravilo MŠMT na stránce: https://testovani.edu.cz/

Na naše žáky a pravidelnou výuku se už těšíme. Do dalších dnů Vám přeji pevné zdraví, pohodu, trpělivost a dobrou náladu 

V Pivíně 9. dubna 2021                                                                                       Květoslava Žondrová, ředitelka školy

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

testovani-letak-singclean.pdf

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf

 


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 9. 4. 2021 14:04
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Velikonoční strom 2021

Datum konání: 30. 3. 2021

m_Strom (3).jpg


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 30. 3. 2021 19:56
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Jarní stezka po Pivíně a okolí

Datum konání: 31. 3. 2021 - 21. 4. 2021

m_Jarní stezka.jpg

 

m_Jarní stezka mapa.jpg


Autor: Bc. Jana Verbická Publikováno 29. 3. 2021 19:31
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole, proběhne pouze formální část zápisu. Na základě doporučení MŠMT škola upřednostňuje podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.

Termín pro podání žádostí je stanoven od 1. dubna 2021 do 23. dubna 2021 včetně.

Bližší informace v části dokumenty/zápis do 1. ročníku

m_budova zš.JPG


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 25. 3. 2021 23:33
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Uzavření školy od 1. března 2021

Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády ze dne 26. února 2021 se od pondělí 1. března 2021 do neděle 21. března 2021 opět zakazuje osobní přítomnost všech žáků ve vyučování. Výuka žáků bude probíhat distančním způsobem. O způsobu distanční výuky Vás budeme informovat emailem.

Opatření vlády ze dne 26.02.2021.pdf

 


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 27. 2. 2021 21:11
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Nošení respirátorů nebo roušek

Datum konání: 25. 2. 2021

Vážení rodiče,
na základě informace MŠMT o vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví s účinností od 25. února 2021 do odvolání platí:
pohyb osob ve vnitřních prostorách školy je možný pouze s respirátorem (bez výdechového ventilu) nebo zdravotnickou obličejovou maskou.
Látkové roušky již nejsou povolené. Děkujeme za respektování nařízení.


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 26. 2. 2021 0:15
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Provoz školy od 11. 1. 2021

Datum konání: 11. 1. 2021

Vážení rodiče, ráda bych Vám sdělila několik důležitých informací:

1.) MŠMT informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informace k provozu škol a školských zařízení informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf (edu.cz)

2.) Pro naši školu to znamená, že je povolena ve škole od pondělí 11. ledna 2021 osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku, zároveň i žákům 3. ročníku, protože jsou ve spojené třídě s 1. ročníkem.

3.) Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, omezena je stále hudební a tělesná výchova (pouze vycházky). Hodiny budou využívány podle uvážení vyučujících k procvičování učiva.

4.) Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 – dezinfekce, rozestupy, větrání.

5.) Povinností zůstává nošení roušek ve všech prostorách školy i ve třídách během vyučování.

6.) Žáci 1. - 3. ročníku vytvoří 1 homogenní skupinu – hlavní vyučovací předměty budou mít samostatně, některé výchovy spojené. Z důvodu existence jedné skupiny bude obnoven provoz ranní i odpolední družiny a také provoz školní jídelny. Všichni žáci přihlášení v září do družiny a jídelny budou automaticky opět od 11. ledna přihlášeni. Pokud nemáte zájem o družinu, zapište to do deníčku nebo zavolejte (582 384 230). Pokud nemáte zájem o stravování, odhlaste si oběd ve školní stravovně MŠ Pivín (582 384 299).

7.) Vzhledem k tomu, že nadále platí 5. stupeň PES, pro žáky 5. ročníku je nadále povinné vzdělávání distančním způsobem doma. Opět jim budou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Rozpis konzultací jsem poslala emailem. V pondělí 11. 1. 2021 přinesou žáci vypracované úkoly a dohodnou se s paní učitelkou na další práci.

8.) Děti posílejte do školy zdravé, bez známek infekčního onemocnění. Platí nadále stejný postup, o kterém jste byli informování emailem 30. 8. 2020. (Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních_04_09_2020.pdf (mzcr.cz)

 


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 10. 1. 2021 0:49
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Přerušení provozu školy

Datum konání: 4. 1. 2021 - 8. 1. 2021

Z důvodu přetrvávající nemoci vyučujících bude po dohodě se zřizovatelem školy základní škola v týdnu od pondělí 4. ledna 2021 do pátku 8. ledna 2021 uzavřena. Provoz školy bude obnoven v pondělí 11. ledna 2021.
Děkujeme za pochopení.


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 30. 12. 2020 11:24
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Volné dny 21. a 22. prosince 2020

Datum konání: 21. 12. 2020 - 22. 12. 2020

MŠMT prodloužilo pro žáky základních a středních škol, konzervatoří, VOŠ a ZUŠ vánoční prázdniny -  na pondělí 21. prosince 2020 a úterý 22. prosince 2020 vyhlásilo volno (tzv. dny boje proti covidu). Rodiče budou moci po tyto dny čerpat ošetřovné.

Výuka bude ve škole ukončena v pátek 18. prosince 2020. Žáci 1. – 3. ročníku budou končit po 4. vyučovací hodině, po obědě odcházejí domů, školní družina tento den nebude. Žáci 5. ročníku budou končit po 5. hodině, po obědě odchází domů. Do školy přijdou žáci v pondělí 4. ledna 2021.
Dny boje proti covidu.jpg


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 15. 12. 2020 23:46
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1 3 7 12 18