Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Škola podporující zdraví

Škola podporující zdraví

Naše škola vstoupila do Evropské sítě škol hlásících se k programu Škola podporující zdraví.      O co se vlastně jedná?

Chránit a posilovat zdraví znamená pozitivně působit na všechny jeho složky. Důležitou roli přitom hraje životní styl a chování člověka. Správný postoj 
a odpovědnost za své zdraví je potřeba vytvářet již v předškolním a školním věku dítěte, kdy se návyky a postoje upevňují nejtrvaleji. Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, z nichž největší popularitu a efektivitu svých výsledků potvrzuje Evropský program Škola podporující zdraví. Jeho posláním je dosáhnout, aby každé dítě mělo možnost být vzděláváno ve škole, která svými činnostmi podporuje zdraví. Filozofie podpory zdraví vychází z toho, že zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci, součástí zdraví je vždy také pohoda psychické, sociální, biologické, duchovní a enviromentální složky.
K zásadám školy podporující zdraví patří:

  • pohoda prostředí, v němž se žák učí
  • zdravé učení, které je smysluplné, motivující a přiměřené
  • otevřené partnerství, jehož samozřejmostí je otevřenost školy široké veřejnosti, komunikace a spolupráce

Jsme si vědomi toho, že v dnešní uspěchané době plné stresu se objevuje zhoršující se stav zdraví lidí na celém světě a chceme přispět k podpoře zdraví u našich žáků. Proto jsme se přihlásili do programu Škola podporující zdraví, vypracovali projekt, který jsme obhájili 27. října 2009 ve Státním zdravotnickém ústavu v Praze. Náš projekt ŠPZ se opírá o veškeré činnosti, které již byly na naší škole úspěšně realizovány, dále je rozvíjí a propojuje se všemi oblastmi vzdělávání. Myslíme si, že atmosféra v naší malé venkovské škole je opravdu pohodová a nestresující a prostředí umožňuje žákům skutečné zdravé učení. Vstup do sítě zdravých škol je pro nás dalším krokem ke zkvalitňování služeb směrem k žákům, jejich rodičům a veřejnosti. Jsme pyšní na to, že patříme ke školám, které mohou používat logo ZDRAVÁ ŠKOLA. Chceme žáky efektivně vzdělávat a formovat v nich postoj úcty k celému lidskému společenství, přírodě naší planety a učit je úctě a odpovědnosti k sobě samému a svému zdraví.
V roce 2013 jsme náš program inovovali a po jeho schválení SZÚ v Praze dále pokračujeme v programu Škola podporující zdraví.