Krátce o škole

Základní škola Pivín, Pivín 170 je málotřídní škola se třemi třídami 1. – 5. ročníku. Zřizovatelem školy je Obec Pivín. Škola nabízí pěkné prostředí pro vzdělávání a zájmovou činnost. Kromě moderního vybavení učeben mají žáci k dispozici zahradu s víceúčelovým hřištěm a  venkovní učebnu pod altánem. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Zobrazit více