Drobečková navigace

Úvod > Škola > Cesta školním rokem

Cesta školním rokem

„Cesta školním rokem“ je cyklus každoročně se opakujících akcí a činností pro žáky i jejich rodiče

Vítáme nové spolužáky - Slavnostní zahájení nového školního roku

Vítání nových občánků– připravujeme v naší školeve spolupráci s OÚ v Pivíně 

Uspávání broučků – Halloweenská párty – se koná na školním hřišti pravidelně koncem října

Spaní ve škole – Mikulášská stezka odvahy – začátkem prosince, akce je spojená s příchodem Mikuláše do školy

Vánoční besídka - je jednou z největších a nejkrásnějších slavností školního roku. Děti, učitelé a rodiče se na něj chystají již dlouho dopředu, aby rozloučení před vánočními prázdninami splnilo sváteční očekávání všech návštěvníků. Po vystoupení pokračujeme výstavkou dětských prací, kterou si mohou návštěvníci prohlédnout v slavnostně vyzdobené jídelně. Den bývá v posledních letech zakončený zpíváním u vánočního stromu před obecním úřadem.

Vánoční rozloučení - Poslední den před vánočními prázdninami se společně scházíme v I. třídě na Vánočním rozloučení, kde obvykle zpíváme koledy, nasloucháme zvukům hudebních nástrojů, tvoříme přáníčka, připomínáme si zvyky a tradice, rozdáváme si navzájem dárky a přejeme všem krásné Vánoce.

Dětské šibřinky – neboli dětský karneval, se konají pravidelně v polovině ledna

Zápis prvňáčků - Při zápisu dětí do 1. ročníku se snažíme o to, aby první kontakt budoucího prvňáčka s naší školou byl založen na prožitku a pozitivní motivaci. Forma zápisu by měla u dítěte odstranit strach z neznámého školního prostředí, navodit atmosféru pohody a bezpečí. Zápis absolvují všechny děti současně. Posuzování školní zralosti probíhá formou řízeného rozhovoru s dítětem, dále se zaměřuje na jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, jazykové dovednosti, matematické představy a schopnosti dítěte řešit úkol samostatně nebo ve skupině. Děti procházejí po jednotlivých stanovištích a postupně se seznamují se všemi učitelkami. Nedílnou součástí zápisu jsou nejen samostatné úkoly, ale také činnosti, při kterých se děti snaží spolupracovat.

Plavecký výcvik – žáci 1. – 3. ročníku se každým rokem účastní plaveckého výcviku v rozsahu 20 hodin

Velikonoční dílna – v průběhu měsíce března a dubna se věnujeme vítání jara a velikonočním oslavám, připomínáme si velikonoční tradice a zvyky, pleteme pomlázky, barvíme vajíčka a s přicházejícím jarem čerpáme po dlouhé zimě sílu a optimismus

Výstava žákovských prací – se koná v dubnu na pivínské hody

Oslava Dne matek – kulturní program pro všechny pivínské ženy připravujeme společně s MŠ Pivín a ZUŠ Němčice nad Hanou

Dětský den - kulturní program pro děti rodiče i místní obyvatele se koná v parku před školou

Škola v přírodě - týdenní pobyt v přírodě se zaměřením na ekologickou a environmentální výchovu se koná většinou v posledním červnovém týdnu