Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Návrat žáků 5. ročníku do školy

Datum konání: 30. 11. 2020

Vážení rodiče,
v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR se od pondělí 25. listopadu 2020 vrací k prezenční výuce žáci celého 1. stupně. V naší škole tedy přivítáme i žáky 5. ročníku.
Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, omezena bude hudební výchova (zákaz zpěvu) a tělesná výchova (pouze vycházky). Povinností bude nošení roušek ve všech prostorách školy i ve třídách během vyučování.
Ranní a odpolední družina bude určena pouze pro žáky 1. – 3. ročníku. Vstup do budovy bude žákům 5. ročníku umožněn v 7. 30 hodin, ze šatny odchází rovnou do třídy.
Výdej oběda bude zajištěn odděleně pro obě skupiny. Více informací v emailu.

Informace_k_provozu_škol_a_školských_zařízení_od_25_a_30_11_-1.pdf

Opatření_PES_pro_oblast_školství.pdf


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 28. 11. 2020 19:54
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Rozsvítili jsme vánoční strom

Datum konání: 27. 11. 2020

 

m_128102430_2769915769953019_5373154681500817518_n.jpg

Vánoční strom se obecním pracovníkům opravdu povedl. Je moc krásný, tak se na něj, až se setmí, zajděte podívat a přivítejte adventní čas. 


Publikováno 28. 11. 2020 19:50
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Slavnost Slabikáře 2020

Datum konání: 25. 11. 2020

m_DSC03168.JPG

Více info ve fotogalerii


Publikováno 28. 11. 2020 19:47
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Návrat žáků 1. - 3. ročníku do školy

Datum konání: 18. 11. 2020

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství je povolena od středy 18. listopadu 2020 osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole. V případě naší malotřídní školy je povolena přítomnost i žákům 3. ročníku, protože jsou ve spojené třídě s 1. ročníkem.
Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, omezena bude hudební výchova (zákaz zpěvu) a tělesná výchova (pouze vycházky).
Povinností bude nošení roušek ve všech prostorách školy i ve třídách během vyučování.
Bude obnoven provoz ranní i odpolední družiny a také provoz školní jídelny.
Žáci 5. ročníku pokračují nadále v distanční výuce.

 


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 12. 11. 2020 22:51
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Distanční výuka od 14. října 2020

Datum konání: 14. 10. 2020 - 1. 11. 2020

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády ČR č. 408/2020 S., ze dne 12. října 2020 se od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve škole. V tomto období bude probíhat distanční výuka.

Žáci jsou povinni se této výuky zúčastnit. Úkoly na toto období si žáci vyzvedli poslední den svého pobytu ve škole. Případné další úkoly budeme posílat emailem, při potížích s internetem a tiskem budou po vzájemné dohodě materiály předány vyučujícími zákonným zástupcům.

Obědy jsou po dobu distanční výuky žákům odhlášeny.

Na dny 26. – 27. 10. 2020 jsou vyhlášeny mimořádné prázdniny, po nich následuje státní svátek a dva dny podzimních prázdnin. Běžná výuka by měla být znovu zahájena v pondělí 2. listopadu 2020.

O všech případných změnách vás budeme informovat.

 

 V Pivíně 13. 10. 2020                                                                      Mgr. Květoslava Žondrová

 


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 14. 10. 2020 0:12
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Školní jídelna informuje...

Datum konání: 2. 9. 2020

Provoz školního stravování bude zahájen ve středu 2. září 2020. Většina zájemců již přihlášku ke stravování odevzdala. Pokud jste tak dosud neučinili a máte zájem o oběd již od 2. září, je třeba se telefonicky nahlásit vedoucí stravovny MŠ Pivín (tel. 582 384 299) nejpozději 1. září a odevzdat přihlášku.
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ.pdf


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 26. 8. 2020 23:39
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Školní družina informuje...

Datum konání: 2. 9. 2020

Provoz školní družiny bude zahájen ve středu 2. září 2020. Navštěvovat školní družinu mohou pouze děti, které odevzdají řádně vyplněný zápisní lístek. Pro žáky přihlášené do ranní družiny bude škola otevřena v 7. 00 hodin. Ostatním žákům bude vstup umožněn v 7.40 hodin. Provoz školní družiny je do 15. 50 hodin. Zápisní lístek obdrží žáci 1. září, případně si ho stáhněte níže.
ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.pdf

 

 


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 26. 8. 2020 23:35
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Slavnostní zahájení školního roku 2020 - 2021

Datum konání: 1. 9. 2020

Vážení rodiče a milí žáci, vítáme Vás v novém školním roce, který společně zahájíme v úterý 1. září 2020 v 8 hodin na školním dvoře, při nepříznivém počasí ve školní jídelně. Po úvodní společné části se žáci rozejdou do svých tříd, žáci 1. ročníku se svými rodiči.
Podle posledních pokynů děti nemusí mít roušky, nezapomeňte ale na přezůvky a žáci 1. ročníku také na školní aktovku. Předpokládané ukončení prvního dne je v 9 hodin.
Poté bude následovat krátká informační schůzka s rodiči žáků 1. ročníku.
Těšíme se na Vás. Přejeme Vám příjemně prožité poslední dny prázdnin a úspěšné zahájení nového školního roku 2020/2021.

m_14068353_1099596096744931_4833942848086594422_o.jpg


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 26. 8. 2020 23:27
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Ředitelské volno 29. a 30. června 2020

Datum konání: 29. 6. 2020 - 30. 6. 2020

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno ve dnech 29. a 30. června 2020.

                                                                                                                        Mgr. Květoslava Žondrová, ředitelka školy


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 2. 6. 2020 19:29
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Informace o hodnocení žáků na konci školního roku 2019 - 2020

Datum konání: 2. 6. 2020

 

Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků

za druhé pololetí školního roku 2019/2020

 

Vážení rodiče,

hodnocení žáků na konci školního roku 2019/20 bude probíhat podle platné vyhlášky MŠMT č.  211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Ve všech vyučovacích předmětech budou žáci naší školy hodnoceni známkou.

1)  Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že výuka probíhala nestandardním způsobem a nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok.

2)    Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

a)   podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků ve škole nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)

b)  podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky (zohledňovat se bude zejména snaha žáků o pravidelnou práci při vzdělávání na dálku, odevzdávání úkolů a výstupů v daných termínech, samostatná práce žáků, četba související se zadanými úkoly, případně další podklady)

c) podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu školy)

d)     podpůrně podklady z hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020

3)  Hodnocení vzdělávání za období od 11. března 2020 do konce druhého pololetí nesmí být jediným důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm „nedostatečný“.

4)  Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020 do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

5)  Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

6) Vysvědčení bude vydáno žákům v pátek 26. června 2020. O konkrétní formě předání vás budeme včas informovat.

 

Děkuji Vám za dosavadní spolupráci při distančním vzdělávání a přeji Vám pevné zdraví a úspěšné ukončení školního roku.

 

 

                                                                      

V Pivíně 2. 6. 2020                                                                                     Mgr. Květoslava Žondrová, ředitelka školy

 

 

 

priloha_777973463_1_Vyhláška hodnocení.pdf

 


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 2. 6. 2020 19:26
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář