Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Návrat žáků od 12. dubna 2021 do školy

Návrat žáků od 12. dubna 2021 do školyDatum konání:
12.4.2021

Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je umožněna od pondělí 12. dubna 2021 osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ ve škole.

Přítomnost na prezenční výuce ve škole je podmíněna účastí žáka na antigenním testování, které se bude provádět tzv. samoodběrem 2 krát týdně v pondělí a čtvrtek.

VSTUP DO BUDOVY

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy. Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v odůvodněných případech. Doporučujeme schůzku si předem telefonicky domluvit.
 • Ranní vstup do budovy bude probíhat podle následujícího harmonogramu
  6.45 – 7.00 hodin - nástup žáků do ranní školní družiny s následným testováním (pondělí, čtvrtek).
  7. 30 hodin - budou vpuštěni žáci 1. - 3. ročníku 
  7. 40 hodin - budou vpuštěni žáci 5. ročníku 
 • Žádáme Vás, o dodržení PŘESNÉHO času, aby testování trvalo co nejkratší dobu a mohli jsme se věnovat výuce. 
 • Žákům docházejícím na ranní doučování (mimo testovací dny) bude vstup umožněn podle pokynů vyučující. 
 • U vchodu bude provedena vizuální kontrola žáků, případně změřena teplota. Vstupující osoby provedou u vchodu dezinfekci rukou. Následně žáci odchází do určených šaten a poté do družiny nebo do svých tříd. 
 • Na provoz škol a školských zařízení se vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 – dezinfekce, rozestupy, větrání
 • Povinností je nošení roušek (zdravotnická obličejová maska, ne látková) ve všech prostorách školy i ve třídách během vyučování. Zajistěte prosím, aby děti měly 2 – 3 roušky (podle délky pobytu ve škole).

 TESTOVÁNÍ

 • Testování žáků bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování v jednotlivých třídách (příp. v ranní družině).
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování nezúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na prezenčním vzdělávání. Škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, ale nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání.
 • Podrobnější informace k testování a návod k testování bude zaslán v příloze.

VÝUKA

 • Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, omezena bude opět hudební výchova a tělesná výchova.
 • Vždy po příchodu do třídy (ze šatny, případně z jiné učebny) si žáci umyjí ruce mýdlem, případně provedou dezinfekci (sprej nebo gel).
 • O přestávkách se žáci nebudou zbytečně zdržovat mimo svoji třídu.
 • Bude zařazeno pravidelné větrání během hodiny a o přestávkách.
 • V závislosti na počasí bude zařazen pobyt venku.
 • Žáci 1. - 3. ročníku vytvoří jednu homogenní skupinu – hlavní vyučovací předměty budou mít samostatně, výchovy spojené. Žáci 5. ročníku vytvoří druhou homogenní skupinu.
 • Naší snahou bude, aby se skupiny ve škole nepotkávaly a v případě výskytu pozitivního žáka šla do karantény pouze jedna skupina.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Provoz školní družiny bude zajištěn pouze pro žáky 1. – 3. ročníku (jedna homogenní skupina) za dodržování hygienických pravidel.
 • Provoz družiny je do 15.50 hodin. Docházející žáci budou automaticky opět přihlášeni. Pokud nebudete mít zájem o družinu nebo budete chtít změnit čas příchodu a odchodu, napište do deníčku.

STRAVOVÁNÍ

 • Stravování bude zajištěno od pondělí 12. 4. 2021. Stravující se žáci jsou automaticky přihlášení. Pokud nemáte zájem o stravování, je třeba se odhlásit ve školní stravovně MŠ Pivín (582 384 299).
 • Z důvodu zajištění homogenity skupin budou žáci chodit na obědy ve dvou intervalech (11. 45 hodin 1. – 3. ročník, 12. 35 hodin 5. ročník)

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19 nebo pozitivity testu

 • Vstup do budovy nebude umožněn osobám s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu, nebo pokud bude test pozitivní a není přítomen zákonný zástupce žáka, bude neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí. Žák bude do doby vyzvednutí v izolaci.
 • V případě, že se příznaky objeví během dne, bude žák izolován a zákonný zástupce žáka neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí.

 Veškeré informace o testování připravilo MŠMT na stránce: https://testovani.edu.cz/

Na naše žáky a pravidelnou výuku se už těšíme. Do dalších dnů Vám přeji pevné zdraví, pohodu, trpělivost a dobrou náladu 

V Pivíně 9. dubna 2021                                                                                       Květoslava Žondrová, ředitelka školy

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

testovani-letak-singclean.pdf

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů