Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Realizované projekty > Zdravé zuby

Zdravé zuby

je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. Primárně je určený pro děti z I. stupně základních škol v celé České republice. Program je realizován od roku 2000 a umožňuje školám systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. Materiály, určené pro učitele i děti, jsou pravidelně distribuovány každý rok zdarma do škol.

Program je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, Kanceláří WHO v ČR a jeho odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Program ZDRAVÉ ZUBY pomáhá plnit cíle vládního programu ZDRAVÍ 21. Hlavními partnery programu jsou Orbit Klub a Listerine Smart Rinse.

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.

Soutěž

V rámci programu ZDRAVÉ ZUBY mají děti možnost zúčastnit se soutěže, jejímž cílem je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí na preventivní vyšetření chrupu. Děti u svého stomatologa dostanou po preventivní prohlídce razítko do soutěžní karty, kterou obdrží ve školách a po vyplnění odpovědi na soutěžní otázku a odeslání na adresu, která je na soutěžní kartě uvedená, mohou získat řadu atraktivních cen.

Za dvanáct let soutěže ZDRAVÉ ZUBY správně vyplněné soutěžní karty poslalo 179 966 dětí mladšího školního věku.

Pro školy je také připravená soutěž o zajímavé ceny, která spočívá v odeslání objednávkové karty na další školní rok. Vylosované školy pak získávají pro školu věcné ceny.

 

 

http://www.zdravezuby.cz/o-projektu/o-programu