Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Realizované projekty > M.R.K.E.V

M.R.K.E.V

M.R.K.E.V. – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina), který je realizován od roku 2001.Jeho záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací zabývajících se EVVO, podporovat proces vytváření a realizace školních programů EVVO a v posledních letech i podporovat pedagogické pracovníky při začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.

Od zahájení realizace projektu v roce 2001 počet škol a školských zařízení zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti M.R.K.E.V. zapojeno cca 750 základních a středních škol ze všech 14 krajů ČR.

Členství v síti je v současnosti otevřeno všem školám i školským zařízením se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, DDM, SVČ, NNO i ostatním subjektům, avšak rozesílané materiály se nejvíce specializují na základní a střední školy.

Služby poskytované zařízením zapojeným v síti v roce 2015 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník. Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů sítě, kterými jsou některá členská střediska SSEV Pavučina. Pedagogickým pracovníkům ze škol v síti M.R.K.E.V. se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.

Registrací do sítě M.R.K.E.V. na rok 2015 získává škola tyto služby:

  • 4 rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník
  • Průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
  • Přístup do archivu e-bedrnik.cz (bude otevřen od 1. února 2014)
  • Další regionální nabídky