Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Realizované projekty > Les ve škole

Les ve škole - škola v lese

Program Les ve škole - škola v lese

seznamuje děti s naším nejrozšířenějším ekosystémem zajímavě, názorně
a v souvislostech. Tento program je určený pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.

Program je koordinován Sdružením TEREZA a jeho podporovatelem a garantem jsou Lesy České republiky, s. p.

Poslání a cíle programu

Posláním programu Les ve škole - škola v lese je přiblížit dětem lesní ekosystém zajímavou a názornou formou jako komplex, ve kterém je vše propojeno vzájemnými vazbami.

Cíle programu:

 • poskytnout dětem přímý kontakt s přírodou
 • probudit hlubší zájem o porozumění složitým dějům v lese a v přírodě
 • prohloubit a upevnit v dětech úctu a lásku nejen k lesu, ale k přírodě jako celku, jehož jsme součástí
 • navázat spolupráci školy a místního podniku Lesů ČR, která vede k přiblížení lesního hospodaření dětem, učitelům a potažmo veřejnosti
 • poskytnout připravenou pomůcku škole a učitelům a tím usnadnit uplatnění ŠVP, zejména průřezového tématu Environmentální výchova v praxi

Po přihlášení do programu škola získá sadu materiálů s metodikou, řadou pracovních listů a dalších pomůcek. V pracovních listech naleznete velké množství námětů na aktivity do třídy i do lesa. Obsahují všechna důležitá témata týkající se lesa a jsou rozděleny do několika celků. Důležité je, aby se děti o lese učily co nejvíce přímo v lese, a to pomocí pozorování a prožitků.

Díky podpoře státního podniku Lesy České republiky je možné navázat spolupráci
s místní organizační jednotkou podniku. Děti se tak mohou blíže seznámit s lesem ve svém okolí na exkurzi s lesníky a dozvědět se, jak se v "jejich" lese hospodaří.

 Co je lesní pedagogika?

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm, která je založena na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v prostředí lesa.

Proč lesní pedagogika?

 • prohlubuje u veřejnosti zájem o les
 • zlepšuje vztah člověka k lesu a přírodě obecně
 • objasňuje význam hospodaření v lese
 • podporuje pochopení práce lesníků
 • prohlubuje zájem o dřevo jako obnovitelnou surovinu

Jak se provádí?

 • bezprostředním kontaktem s přírodou
 • zábavnou formou pomocí her
 • vnímáním lesa všemi smysly
 • vlastním objevováním, zkoumáním a tvořením

Komu je lesní pedagogika určena:

 • pro každého
 • především pro – předškolní, školní a jiné dětské kolektivy
 • ale také pro rodiny, dospělé, seniory aj.

 http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/les-ve-skole-skola-v-lese